For english, see: Drawing center viewing program

Nel Pak tekent portret van Gyokusen in Japan, 13 maart 2010 (Kenshoan suzuri (= inktsteen) museum, Hayakawa, Amehata)

Nel Pak tekent portret van Gyokusen in Japan, 13 maart 2010 (Kenshoan suzuri (= inktsteen) museum, Hayakawa, Amehata)

Deze site is opgezet door Nel Pak, beeldend kunstenaar, vooral om informatie te geven over haar tekeningen, houtsneden en het Archief, in en buiten haar atelier, maar ook om andere berichten over inkt, tekenen, houtsnede, reizen in het atelier en kleuren een plaats te bieden.

Nel Pak maakt tekeningen en grafiek en werkt aan het ‘Archief’. Om meer te weten te komen over inktschildertradities van het Verre Oosten reisde zij sinds 2009 vijf keer naar Japan en in 2011 naar Korea. Vanaf 2018 zullen nieuwe reizen volgen naar Japan, Korea en China. Hierover zullen berichten volgen op nelpak.nl.

In 2002 bezocht zij Japan voor de eerste keer. Zij verbleef twee maanden op het eiland Awaji als artist in residence (Nagasawa Art Park) en leerde daar de techniek van de Japanse houtsnede (moku hanga). Sindsdien zijn houtsneden een favoriet onderdeel van het werk op het atelier. Zij initieert portfolio’s met houtsneden (2007, 2009, 2014), in samenwerking met kunstenaars die zij sinds haar eerste verblijf in Japan heeft leren kennen, geeft demonstraties, workshops en cursussen en nam aan een aantal grafiekconferenties deel, waaronder de eerste en tweede internationale moku hanga conferentie, respectievelijk  in Kyoto en Awaji (2011) en Tokyo (2014).

Sinds 2006 huurt zij atelierruimte  in de Geerteschool, Alkhof 57c, Utrecht. Sinds september 2013 deelt zij deze ruimte met Heidi de Gier, fotograaf.

Nel Pak rondde haar opleiding aan de Gerrit Rietveldacademie Amsterdam in 1993 af. Daarvóór deed zij een studie Nederlands aan de (toen nog) Rijksuniversiteit Utrecht, die zij voltooide in 1983.